Skip to main content

Organisatie en advies

Ontbreekt de motivatie in uw team? Worden in het verleden gemaakte werkafspraken niet meer nageleefd? Wellicht moeten er tijdelijk nieuwe werkzaamheden worden geïmplementeerd en vraagt uw afdeling zich af waarom. Is het werkplezier ver te zoeken, of zijn er zelfs conflicten?

Ik kijk mee naar bestaande processen waarin uw organisatie vastloopt. Deze richten zich met name op de ontwikkelingen binnen teams.

Mijn frisse blik als “buitenstaander” kan dan net dat andere perspectief geven op een bestaande situatie. Vanzelfsprekend vormt de opdracht de basis waarbij niet voorbij wordt gegaan aan de belangen van de verschillende stakeholders en/of belangenpartijen. 

Voor dit type opdrachten maak ik eerst een analyse van de vraag:

  • Wat wordt er eigenlijk gevraagd?
  • Wat zijn de gemeenschappelijke factoren?
  • Waar loopt het volgens de verschillende belanghebbenden nu niet goed?
  • Wat is een essentieel onderdeel van de gewenste opdracht/verandering?
Stel dat op een bankje zit

Dit onderdeel van mijn werkzaamheden zijn meestal eenmalige opdrachten en hierbij werk ik graag samen met andere ondernemers. 

Ik heb uiteraard zelf niet alle kennis en kunde in huis over alle onderwerpen waarvoor ik word benaderd waardoor het logisch is om deze opdrachten samen te vervullen. Daarnaast is het ook leuk om regelmatig met anderen samen te werken aan dit soort klussen. Samen kom je verder en hou je elkaar ook scherp.

Afgeronde projectopdrachten

Externe organisatie adviseur

Met mijn jarenlange ervaring op zowel het commerciële deel van de arbeidsmarkt als het sociaal domein waar gemeenten en UWV actief zijn, help ik uw organisatie om op dat terrein succesvoller te zijn. 

Opdrachten die ik onder andere heb vervuld:

  • Onderwijsinstantie adviseren over de afstemming met gemeenten als het gaat om leerlingen die onder de banenafspraak vallen (babs)
  • Workshops ontwikkelen en geven over duurzame invulling van SROI verplichtingen aan zowel ambtenaren van de afdeling inkoop als gegunde partijen.
  • Organiseren van sollicitatietrainingen voor mensen uit de participatiewet (bijstand) gericht op zelfvertrouwen en solliciteren anno NU.
  • Verzorgen van training die zich richt op zelfredzaamheid van statushouders op de arbeidsmarkt en in onze maatschappij.
  • Trainen van (nieuwe) medewerkers van een commerciële organisatie over effectief samenwerken met medewerkers binnen het sociaal domein.
  • Vergroten van eigenaarschap bij medewerkers als het om (tijdelijke) extra werkzaamheden gaat.

Expertise

Adviseren: als externe kijk ik anders naar de dagelijkse werkzaamheden. Een frisse blik, een objectief beeld en ik benoem wat ik zie. Vervolgens adviseer en ondersteun ik om verandering in de bestaande processen te realiseren.

Onderhandelen: toewerken naar een gemeenschappelijk doel c.q. eindresultaat dat voor de verschillende betrokken partijen gedragen wordt. De behoefte van de organisatie is bekend, maar de belangen van andere partijen worden niet vergeten! Zelf verlies ik daarbij ik de rode draad, dat gedragen einddoel, gedurende dit proces niet uit het oog. 

Analyseren: wie heeft welk belang? Wat zijn de belangrijkste en/of essentiële stappen die gezet moeten worden binnen een proces? Wanneer zijn betrokkenen tevreden? Binnen welke bandbreedtes kan gewerkt worden?