Skip to main content
 
 

Samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt

WERKINC is actief binnen de arbeidsmarkt en stelt zich ten doel om te ondersteunen vanuit de overtuiging dat ieder mens talenten heeft en daarmee een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

In 2015 is WERKINC opgericht door Marjolein Thoma en zij werkt graag vanuit die overtuiging aan het ontwikkelen van de arbeidsmarkt, waarbij ze gelooft in sociaal ondernemen en inclusief werkgeverschap. Daar ontleent WERKINC ook haar naam aan: WERK INCLUSIEF: WERKINC!

WERKINC richt zich op organisatieontwikkeling en veranderprocessen waarbij ze gespecialiseerd is in arbeidsmarkt en sociaal domein. Het vlak waar privaat en publiek elkaar raken en mooie samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan, ook bekend als PPS (publiek private samenwerkingen).

Met ruime ervaring aan beide kanten van deze samenwerkingsverbanden ondersteunt Marjolein zowel overheid als het bedrijfsleven bij de uitdagingen die de arbeidsmarkt op dit vlak biedt.

Arbeidsmarktvragen?

Projectopdrachten?

Kenmerkend voor WERKINC

 • Klein, onafhankelijk en een tikje eigenwijs
 • Wij denken in mogelijkheden. Wat kan (nog) wel? Waar liggen nog wel kansen?
 • De oprechte overtuiging dat we alleen met eerlijke en realistische keuzes het verschil kunnen maken
 • Uw organisatie staat centraal: we gaan voor uw “beste oplossing” en er spelen geen andere belangen achter de schermen
Marjolein Thoma lacht

Voorbeelden van activiteiten waarvoor u bij WERKINC terecht kunt, zijn:

 • Ontwikkeling van medewerkers en teams binnen grote verandertrajecten
 • Managen van projectopdrachten gericht op werk
 • Actieve integratie van iedereen die nieuw is op onze arbeidsmarkt, ook statushouders ihkv NWI
 • Re-integratie en werkgeversdienstverlening
 • Publiek private samenwerkingen
 • Activiteiten rondom Social Return on Investment (SROI)
 • Beleidsontwikkeling en het realiseren van concrete werkplannen waar het gaat om één van bovenstaande onderwerpen.