Skip to main content

Vlog over samenwerken met nieuwkomers. Klikken om af te spelen.Een inspirerend verhaal: Succesvolle samenwerking met statushouders!

Een tijdje geleden mocht ik een kijkje nemen in de fabriek van Biscuit International in Dalfsen, waarbij ik in de praktijk heb kunnen zien hoe werkgever en gemeente kunnen samenwerken om statushouders bij een vacature de maximale kans van slagen te geven. 

Deze inspirerende vlog is gemaakt door het Werkgevers Servicepunt van de Regio Zwolle, waarin de ervaringen van Richard Smits, bedrijfsleider en HR verantwoordelijke bij Biscuit International in Dalfsen, en Tsegay te zien zijn. Tsegay is statushouder uit Eritrea en werkt bij de fabriek. 

In de vlog moedigt Richard Smits andere collega-werkgevers aan door te zeggen: “Durf het een keer te doen.” Hij deelt zijn realistische kijk op de hobbels en belemmeringen, maar ziet ook dat het loont als je je als bedrijf verdiept in de cultuur en manier van leven van statushouders. Dit kweekt begrip en kan de integratie in het bedrijf vergemakkelijken.

Als adviseur Nieuwkomers & Werk bij het Expertisecentrum Nieuwkomers ervaar ik in de praktijk hoeveel er mogelijk is voor statushouders bij een werkgever als de verwachtingen aan het begin duidelijk zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar te vaak hoor ik dat praktische problemen een belemmering zijn voor het in dienst nemen van een statushouder. En daarin kan een gemeente het verschil maken. Zo kun je in dit voorbeeld zien hoe de inspanningen van onder andere Barbara Lammertink van de gemeente Dalfsen het verschil hebben gemaakt voor Biscuit International en Tsegay.

Wat kan het expertise centrum doen?

Komen gemeente en werkgever er samen niet uit, dan kunnen ze schakelen met het Expertisecentrum Nieuwkomers & Werk. Maar het begint allemaal met werkgevers en de ruimte die zij geven om hun nieuwe medewerkers een warm welkom te heten en ze te helpen een nieuw leven op te bouwen in ons land. 

Het expertisecentrum richt zich op ondersteuning van gemeenten, statushouders en vooral werkgevers. We kunnen aanvullend ondersteunen bij:

  • Taaltrainingen, bijvoorbeeld Nederlandse taal op de werkvloer.
  • Maar ook een vaktraining in eigen taal is vaak mogelijk. Zo worden vele trainingen tegenwoordig al in verschillende talen gegeven.
  • Als iemand extra begeleiding nodig heeft op de werkvloer, omdat je als werkgever zeker wilt weten dat je nieuwe medewerker begrijpt wat er van hem wordt gevraagd, kan dat meestal georganiseerd worden door een verlengde inwerkperiode of jobcoaching.
  • En er zijn verschillende gemeenten die meedenken als het om vervoer gaat. Dit is bovendien een mooi voorbeeld van voorzieningen die breder ingezet (kunnen) worden en ook toepasbaar zijn op statushouders. Zeker in de gemeenten waarin het openbaar vervoer “iets minder goed geregeld” is, kan het best een uitdaging zijn om bij ploegendiensten op je werk te komen als je geen auto hebt.

Het expertisecentrum denkt graag mee en samen komen we vaak tot creatieve oplossingen om kandidaten die in aanmerking komen, de maximale kans van slagen te geven. 

Taalondersteuning

We begrijpen allemaal dat het leren van een nieuwe taal een uitdaging kan zijn, en daarom is het zo belangrijk om statushouders te helpen bij hun taalvaardigheid. Vanuit wet- en regelgeving moet men de taal leren tot een bepaald niveau, maar dat betekent niet automatisch dat iemand zich ook goed kan redden in het dagelijkse leven. Regelmatig zien we dat de theoretische kennis oké is, maar de vaardigheid om de taal in de praktijk toe te passen beperkt blijft. 

Het aanbieden van taalcursussen en het stimuleren van taaluitwisseling met collega’s maakt niet alleen het verschil in hun integratieproces, maar zorgt ook dat de werkgever er sneller volledig op kan vertrouwen dat de nieuwe collega een lid van het team wordt en volledig zelfstandig meedraait zonder aanvullende maatregelen. Want dat is wat we uiteindelijk willen, dat iemand zich maximaal zelfstandig redt op de werkvloer.

Begeleiding op de werkvloer

Het kan zowel spannend als overweldigend zijn voor statushouders als ze op een nieuwe werkplek komen, want onze manier van werken is meestal anders dan ze gewend zijn. Het is niet voor niets dat bij veel beroepen bijscholing vereist is, voordat ze zelfstandig aan de slag kunnen of mogen. 

Werkgevers kunnen een ondersteunende omgeving creëren door bijvoorbeeld ervaren medewerkers beschikbaar te stellen als mentoren. Deze mentoren kunnen hen begeleiden en helpen bij het inwerken, waardoor de statushouders zich sneller thuis voelen en vol vertrouwen en op de juiste wijze hun taken kunnen uitvoeren. Een collega als mentor, of buddy, is laagdrempelig en versnelt de inwerktijd aanzienlijk. En als blijkt dat dat toch onvoldoende is, kan professionele hulp ingezet worden. Bijvoorbeeld iemand die in de eigen taal nog een keer extra uitlegt wat de bedoeling is. 

De aanlooptijd naar zelfstandig werken is daardoor wellicht langer, maar daarna draait iemand voor de volle 100% mee.

Erkenning van talent

Vanuit het expertisecentrum richten we ons niet alleen op de behoefte van de werkgever. We zien een grote diversiteit aan inburgeraars voorbij komen en dan bedoel ik niet alleen qua land. Ook het opleidingsniveau en de opleidingsrichting kunnen enorm verschillen. Vanzelfsprekend kan bijscholing nodig zijn, maar het is allereerst belangrijk talenten en ervaringen serieus te nemen. Daarmee openen we deuren voor persoonlijke groei en kunnen we vaardigheden op een zinvolle manier inzetten zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Want zeg nou zelf, als jij stucadoor bent, wil je toch ook niet ineens als schoonmaker aan het werk? Of een verpleegster die aan de lopende band wordt gezet?

Samen staan we sterker

Werkgevers kunnen de samenwerking aangaan met gemeenten en andere externe partners zoals het WSP Zwolle of dus het Expertisecentrum Nieuwkomers. Hier hebben we de expertise om werkgevers te ondersteunen het maximale uit geschikte kandidaten te halen, maar ook om samen te kijken wat extra nodig is om je kandidaat te laten slagen in zijn of haar werk. Daarnaast kunnen we waardevol advies geven over hoe je statushouders het beste kunt begeleiden op de werkvloer.

Ik ben blij dat ik deel mocht uitmaken van deze positieve ervaring en ik ben ervan overtuigd dat meer werkgevers op zo’n manier verschil kunnen maken. Door de deur van de organisatie open te zetten en hen een warm welkom te heten. Vanuit gemeenten en het expertisecentrum kan worden ondersteund met extra taaltraining, begeleiding op de werkvloer en andere mogelijkheden om hun talent te erkennen, zodat we samen een inclusieve arbeidsmarkt creëren waarin iedereen de kans krijgt om te bloeien.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over het expertisecentrum? Je kunt mij altijd rechtstreeks mailen via m.thoma@zwolle.nl of een van mijn vele collega’s binnen de regio en het Werkgeversservicepunt Zwolle benaderen.

Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt!

Hartelijke groet,

Marjolein