Skip to main content

‘Workshops Social Return on Investment ‘

Opdrachtgevende organisatie:

Ministerie voor Rijkswaterstaat

In opdracht van het hoofd van de afdeling, de heer M. Penzen, hebben WerkInc en Level Vijf samen een aantal workshops/informatiebijeenkomsten gehouden. Enerzijds intern voor onder andere inkopers en HR, anderzijds voor cateraars die na gunning invulling moesten geven aan SROI. Doel vanuit RWS was om op een andere manier invulling te gaan geven aan SROI zodat ook bij onregelmatige opdrachten zoals in de catering, duurzame inzetbaarheid van mensen wordt vergroot.

Mijn aanpak:

In nauwe samenwerking met Marco Hendriks van Level Vijf zijn inventarisatiegesprekken in Utrecht gevoerd om meer inzicht te krijgen in de gedachte achter het doel. Hiervoor zijn we in gesprek geweest met onze opdrachtgever, de betrokken afdelingen en gegunde opdrachtnemers. Deze vormden de input voor het ontwikkelen van een workshop die naar behoefte van de aanwezigen op detailniveau kon worden aangepast zodat wij enerzijds een uniform verhaal vertelden, maar anderzijds ook maximaal aansloten bij de belevingswereld van betrokkenen. 

Behaald resultaat:

Door de ervaringen die mensen tot dat moment hadden, was de reactie en daarmee het effect, divers. Met name bij de inkopers binnen het ministerie als ook bij de cateraars, werden de ideeën met open blik ontvangen en konden we een vervolgstap zetten. Cateraars zagen vooral kansen en verschillende inkopers wilden gaan experimenteren met andere aanbestedingseisen. De interne organisatie had veel moeite om anders naar SROI te kijken en worstelde vooral met de vraag hoe je creatieve oplossingen voor SROI concreet maakt, omdat deze “andere” manier minder goed controleerbaar is.

 

Het brengen van een “kantelende” boodschap in een ambtelijke organisatie vraagt om gevoel. WerkInc was een prachtige verbinder tussen de werkwijze en cultuur van de ontvangende partij en de gedreven visionair.

Naast eerdere ervaringen met WerkInc was ook de samenwerking met Marjolein bij RWS een voorbode voor meer. Het is niet de vraag of, maar waar en wanneer we weer samen projecten op gaan pakken.

  • Marco Hendriks – LEVEL VIJF