Skip to main content

‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’

Opdrachtgevende organisatie:

Programmabureau van Fryslân Werkt

Verbinden van bestaande initiatieven in de regio gericht op de ontwikkeling van jongeren.

Coördineren en begeleiden van nieuwe project ideeën tot een concreet project, waarbij de focus vooral gaat naar preventie zodat jongeren ook op langere termijn economisch zelfstandig zijn en blijven. Dit gebeurt onder andere door maatwerkopleidingen en individuele begeleiding.

Ontwikkelen van een objectieve beoordelingssystematiek samen met sociale partners waardoor projecten kunnen worden gevolgd en beoordeeld binnen vaste kaders.

Succesvolle projecten opnemen in een pakket (toolbox) zodat deze breed in de regio gebruikt kunnen worden.

Mijn aanpak:

In eerste instantie ben ik informatie gaan ophalen in de regio. Gesprekken met collega’s die lokaal al een en ander hebben georganiseerd. Daarnaast heb ik een structuur neergezet waardoor bestaande en nieuwe projecten langs dezelfde criteria worden beoordeeld. Een werkgroep beoordeelt aanvragen op uitvoeringsmogelijkheden. De stuurgroep, bestaande uit bestuurders en management, beoordeelt een project op regionale visie en strategische doelen.

Behaald resultaat:

Meer dan 20 projecten zijn in beeld gebracht, beoordeeld en in gang gezet. Objectieve criteria vormen de basis voor het advies om verder te gaan met een projectaanvraag. Na de start neemt de projecteigenaar zitting in de werkgroep zodat ontwikkelingen kunnen worden gevolgd.

Alle projecten worden onderverdeeld in categorieën, zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn. Budgetten staan gereserveerd, resultaat en uitgaven worden bijgehouden en door gerichte communicatie wordt de kennis uit en over de projecten zo breed mogelijk gedeeld binnen de arbeidsmarktregio. Inmiddels geldt voor de meeste activiteiten dat ze in een stadium zijn beland waarbij ze “kopieerbaar” en schaalbaar zijn binnen de regio.

Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat ze maximaal aansluiten bij de groepen waar het om gaat: de jongeren met een ondersteuningsbehoefte en de werkgevers die daar ruimte voor geven!

 

Marjolein is een organisatietalent met grote verbindende kracht en oog voor het grote geheel. Al heel snel na haar start had Marjolein het complexe netwerk van onze regio in kaart én aan zich verbonden. Daardoor is zij goed in staat om beweging te creëren vanuit de relatie en toch verliest zij hierbij haar doel niet uit het oog.

Marjolein werkt hard, is accuraat en komt haar afspraken na. Dat verwacht zij ook van anderen. Als leidinggevende vind ik Marjolein een waardevolle aanvulling op het team, ze is positief kritisch, heeft veel inhoudelijke kennis en is een echte teamspeler. Voor een complex project met veel stakeholders kan ik haar zeker aanbevelen!

Het resultaat dat Marjolein heeft geboekt met het project Aanpak Jeugdwerkloosheid is een blauwdruk met een objectieve beoordelingssystematiek waarmee projecten gevolgd en beoordeeld kunnen worden. Daarnaast is er een grote groep professionals in de regio blijvend gecommitteerd aan de doelgroep die valt onder de aanpak Jeugdwerkloosheid.

  • Tamara Huizinga – Fryslân Werkt

Marjolein is een professionele projectleider! 

3 woorden die haar omschrijven:

  • Energiek
  • Samenwerken
  • Vakmanschap

Een gedreven projectleider die hard kan, en ook zal werken om het beoogde resultaat te behalen. 

Marjolein bewaakt overzicht, kijkt vooruit en anticipeert.

  • Elsina Zwittink – Fryslân Werkt