Skip to main content

‘Accountmanager en adviseur’

Opdrachtgevende organisatie:

Gemeente Staphorst

Tijdelijke vervanging van de accountmanager in verband met ziekte en adviseur doorontwikkeling team Werk.

Mijn aanpak:

In verband met ziekte heb ik de werkzaamheden van een accountmanager overgenomen. Hierbij heb ik uitvoering gegeven aan taken die onder de werkgeversdienstverlening vallen. Door COVID-19 is dit veelal online en digitaal, wat concreet betekende dat ik veel telefonische en online contact had met werkgeversorganisaties en ondernemers. Daar waar mogelijk kon ik gelukkig tussendoor ook een aantal werkgevers ter plaatse bezoeken.

Door de afstand hebben we vooral de focus proberen te leggen op de ontwikkeling van werkzoekenden zodat zij sneller passend werk konden vinden.

Daarnaast heb ik samen met de collega’s van team Werk inzicht gegeven in hun takenpakketten en verantwoordelijkheden. We hebben in kaart gebracht hoe de verdeling tussen de verschillende werkzaamheden ligt en welke keuzes hierin eventueel gemaakt kunnen worden. Hierdoor is een plan van aanpak met werkinstructie ontstaan die volledig op basis van input uit het team is ontstaan. Het geeft zicht in de werkzaamheden nu, de onderwerpen waarin (nog) aanvullende keuzes gemaakt kunnen worden en hoe je hierdoor als team eenvoudig kunt meebewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het belang van de werkzoekende.

Behaald resultaat:

De werkzaamheden van de accountmanager zijn voortgezet totdat er uiteindelijk een nieuwe collega was geworven en gestart.

Er is een plan van aanpak voorzien van takenpakket en werkinstructie opgeleverd voor het management dat uitgangspunt is geworden voor de werkzaamheden binnen het team. Het geeft inzicht in de diversiteit en hoeveelheid taken en de tijd die hiermee gepaard gaat zodat tijdig kan worden bijgestuurd als ontwikkelingen daarom vragen.

Marjolein is een prettige collega waarmee het heerlijk sparren is. De rol van accountmanager kent ze als geen ander. Daarnaast is ze zeer deskundig op het terrein van de participatiewet en het organiseren van de werkzaamheden hierop. Ze heeft goed inzicht gegeven in hoe team Werk succesvol kan acteren en wat daar voor nodig is.

Er is door Marjolein een goede basis gelegd voor en structuur aangebracht in de werkzaamheden van de consulenten werk en van de accountmanager bedrijven. Hierdoor kunnen we effectiever en efficiënter ons werk doen.

  • Hannie Burcksen – Manager Sociaal Domein gemeente Staphorst