Skip to main content

‘Competentiegericht Matchen’ in het kader van Perspectief op Werk

Opdrachtgevende organisatie:

Arbeidsmarktregio Food Valley

Vanuit de mogelijkheden die er zijn door Perspectief op Werk is het project “Competentiegericht Matchen” gestart. Het was erop gericht om te kijken wat nodig is om te matchen op basis van competenties. Hoe komen we tot goed matchbare profielen waar de markt behoefte aan heeft en welke (extra) instrumenten hebben medewerkers daarvoor nodig om dat te realiseren.

Mijn aanpak:

In eerste instantie heb ik de opdracht geanalyseerd en ben ik op basis van die uitkomst gesprekken aangegaan met alle gemeenten en het UWV binnen de regio. Een aantal van hen wilde graag actief betrokken worden bij het project en op basis van hun input zijn we daarmee van start gegaan.

Een groot deel van het traject hebben we omgezet naar een digitale omgeving inclusief ontwikkeling van Elearning zodat we toch verder konden met de uitrol van het project.

In de tussenliggende periode ben ik gevraagd mee te denken in de doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio waarbij met name “eigenaarschap” over de verschillende taken en verantwoordelijkheden een belangrijk onderwerp was. De eerder gevoerde gesprekken hebben hier een positieve bijdrage aan gegeven. In nauw overleg met mijn opdrachtgever en de beleidsmedewerkers heb ik een praktisch voorstel kunnen doen waarbij regionale samenwerking de basis is.

Behaald resultaat:

Door COVID-19 heeft het proces vertraging opgelopen, maar ondanks dat zijn we uiteindelijk gestart met het project. Met behulp van een opleidingsinstituut is een Elearning module ontwikkeld en zijn vervolgstappen gezet. Binnen het project is duidelijk geworden dat het inzicht in competenties van kandidaten binnen gemeenten sterk varieert waardoor eenduidige aanpak niet zo vanzelfsprekend is als op voorhand werd aangenomen. De schakel tussen werkgevers en kandidaten vormt de basis tot succesvolle bemiddeling op basis van competenties. 

Ten aanzien van de doorontwikkeling van de arbeidsmarktregio heb ik op basis van de stukken die hiervoor zijn ontwikkeld en mijn eerdere ervaringen een concept neergezet dat in de regio is gebruikt als start voor meer samenwerking in de arbeidsmarktregio. Daarbij heb ik de uitgangspunten centraal gesteld: regionale samenwerking, heldere verdeling van taakgebieden, eigenaarschap en de mogelijkheid om dit in een versnelling door te voeren.

 

Marjolein is erg daadkrachtig en gedreven. Ze heeft niet alleen bovenstaande opdracht opgepakt, maar daarnaast ook meegedacht in het beter/anders organiseren van de structuur in de arbeidsmarktregio. Haar visie op het werken in een arbeidsmarktregio  en de projecten die daaraan kunnen bijdragen heeft ze voor mij als opdrachtgever heel helder op papier gezet, zodat ik dat kon gebruiken bij het verbinden van de verschillende partijen. Marjolein was gedurende het hele traject gericht op het resultaat; samenwerken en versnellen in de arbeidsmarktregio. Haar enthousiasme zorgt er wel voor dat ze soms te snel wil.

Marjolein is inhoudelijk heel sterk op dit onderwerp. Zij kan haar expertise inzetten vanuit verschillende perspectieven; zowel vanuit de inwoner- als vanuit de overheids- of werkgeverskant.

  • Loes Mulder – Manager Sociaal Domein gemeente Barneveld