Skip to main content

‘Transformatie sociaal domein’

Opdrachtgevende organisatie:

Gemeente Dalfsen

  • Als kwartiermaker (de gemeente noemde het “reisgids”) het team begeleiden tijdens de eerste stappen bij het transformatieproces binnen het Sociaal Domein.
  • Als eerste aanspreekpunt in deze (door)ontwikkeling de dagelijkse leiding als trekker van het project en de deelprojecten.

Mijn aanpak:

Om te begrijpen waarom een verandering op een bepaalde wijze wordt ingezet, is inzicht belangrijk. Binnen het plan van aanpak voor het totale proces heb ik daarom veel ruimte voor inzicht en begrip gereserveerd.

Nadat de hoofdlijnen van het veranderproces zijn gedeeld met de afdeling  heb ik als eerste inzichtelijk gemaakt hoe het totaal aan activiteiten binnen de afdelingen zich verhoudt tot de verschillende kernen binnen de gemeente. De resultaten hiervan waren verrassend waardoor een andere verdeling is gekozen dan eerder was aangegeven. Dat zorgde voor onrust, maar de achtergrond was helder uit te leggen.

Vervolgens zijn we over gegaan tot een stappenplan om de teams in de nieuwe samenstelling te laten samenwerken, om caseloads daarop aan te passen waarbij werkzaamheden zo min mogelijk werden overgedragen. Gezien de grootte van de gemeente is er daarbij gekozen om medewerkers vanuit een T shape model een meer algemene rol te geven. De basis is voor iedereen gelijk met expertise op het gebied van jeugd, wmo, participatie al of niet in combinatie met gerichte kennis over inburgeren.

Behaald resultaat:

In nauwe samenwerking met de manager de eerste stappen gezet in het integraal werken vanuit MDT’s (multidisciplinaire teams)

Er is een projectplan met duidelijk tijdspad en succesindicatoren opgeleverd. Onderdeel van dit plan was het werken vanuit de bedoeling (omgekeerde toets) en samenwerken vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 contactpersoon.

Inzicht hoe het totaal aan activiteiten vanuit de drie teams verdeeld zijn over de belangrijkste kernen (dorpen) binnen de gemeente zodat dit ook herkenbaar is en de vorming van de teams een logische vervolgstap is.

Drie uitvoeringsteams neergezet die klaar waren voor de vervolgstap gericht op samenwerking en onderlinge sociale interactie.

 

Marjolein is in staat een duidelijk en realistisch projectplan en planning op te leveren. Daarbij is ze bovendien in staat om de risico’s in te schatten en advies uit te brengen. Maar ook de uitvoering van een plan pakt ze voortvarend op.

Voor concrete projecten kan Marjolein goed projectplannen maken en is ze heel goed in staat om ook het voortouw te nemen in de uitvoering hiervan.

  • Karin Lautenbach – Manager Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Dalfsen