Skip to main content

‘Coördinator beleid statushouders’

Opdrachtgevende organisatie: Gemeente Dalfsen

Een tijdelijke opdracht als coördinator beleid statushouders (oa vervanging ivm zwangerschapsverlof)

Tijdelijke waarneming van de vaste medewerker. Ik schakel tussen beleid en uitvoering in de praktijk in een coördinatie- en regierol.

Mijn aanpak:

Het betrof een tijdelijke waarneming op een moment dat afgesproken beleid moest worden uitgevoerd. Gemeente zocht een schakel tussen beleid, uitvoering en voorliggende voorzieningen.

Om hier zo snel mogelijk op in te kunnen springen, ben ik in gesprek gegaan met de consulenten Statushouders, collega’s die vanuit Zorg en Jeugd zijn betrokken bij het beleid en vervolgens met de belangrijkste externe partners zoals welzijnsorganisatie SAAM en Vluchtelingenwerk. Vanuit de eerste contacten konden de vervolgstappen worden gezet. Regelmatig overleg over de voortgang, uitdagingen die ontstonden en de bijbehorende mogelijke oplossingen. Verder behoorde de verplichtingen rondom de taakstelling tot mijn verantwoordelijkheid en zochten we bij individuele casuïstiek als team ook naar praktische oplossingen.

Behaald resultaat:

Het ingezette beleid en bijbehorende werkzaamheden zijn in een periode van 6 maanden voortgezet op de wijze waarop ze deels al waren gestart. Dit is op dusdanige wijze gebeurd dat de collega bij terugkomst in een rustig tempo kon starten, zich een beeld kon vormen van de laatste stand van zaken en vervolgens de werkzaamheden gefaseerd weer kon overpakken zonder vertragingen of hinder.

 

Marjolein heeft gedurende deze opdracht laten zien dat ze een pittige ‘hands-on’ mentaliteit heeft. Ze nam moeiteloos de regierol op zich met betrekking tot dit beleidsveld. Al snel was zij voor zowel medewerkers, als voor externe partners vast ankerpunt. Wat mij met name is opgevallen is haar doortastendheid, wat heeft geholpen om deze opdracht succesvol af te ronden.

Een beleidsfunctie waar met name ook een regierol verwacht wordt richting medewerkers, is Marjolein op het lijf geschreven.

  • Karin Lautenbach – Procescoördinator sociaal domein gemeente Dalfsen